En marc ens mostra lluminosa la millor cara de la vida, contundentment enquadrada, vista amb els ulls de la sensibilitat on tot reflecteix irònica bondat i intel·ligència. La seva pintura és com ell. Alegre, vital i serena.

Joan Manel Serrat